اولین نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان کشور برق،الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان کشور
برق،الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات

در این نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان حوزه‌های ۵G، اینترنت اشیاء، پردازش ابری، پردازش داده‌های بزرگ، امنیت فناوری حضور خواهند داشت.

اطلاعات بیشتر:
yon.ir/dbi9642105