اولین همایش ملی مراکز داده - Mobile Edge Computing در ۵G و مراکز داده کوچک

اولین همایش ملی مراکز داده ۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۶ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار میگردد.

کارگاه "Mobile Edge Computing  در ۵G و مراکز داده کوچک" در روز ۴شنبه مورخ ۱۴تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ با ارائه "دکتر رقیه جدا" و "مهندس سعید عصائیان" از "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات)" برگزار میگردد.

محورهای اصلی ارائه به شرح ذیل میباشد:

•چالش‌ روش‌های موجود و دلیل حرکت به سمت MEC
• مزایا و چالش‌های MEC 
•کاربردهای MEC برای AR، ارسال ویدئو، اتومبیل‌های متصل به هم
•تفاوت Mobile Edge Computing و Mobile Cloud Computing  و نیاز به مراکز داده کوچک
• معماری MEC
• بستر MEC  و مدیریت آن
• خلق ارزش برای بازیگران کلیدی