برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی خدمات نسل نوین ارتباطات

در پی جلسات متعدد در خصوص فناوریهای کلیدی نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی (۵G)، اولین جلسه هم اندیشی در خصوص خدمات ارایه شده توسط ۵G، دوشنبه ۱۱ مرداد ماه با حضور اعضای تیم پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بهره گیری از تکنیک تفکر طراحی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا سرویس‌ها، الزامات و پیش بینی دلایل استقبال و تمایل اپراتور­ها و سایر بازیگران حوزه فناوری ارتباطات به شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات مبتنی بر نتایج تحقیقات و هم اندیشی‌های صورت گرفته در انجمن تخصصی ۵G کشور کره جنوبی (۵G Forum) توضیح داده شد و به نگاشت پیشنهادی میان الزامات نسل پنجم شبکه مخابراتی و سرویس‌ها و پیشرانهای تکنولوژی و محصولات سرویس‌ها در فاصله زمانی ۲۰۱۸-۲۰۲۲  اشاره شد که می­تواند در مرحله اول به عنوان نمونه­ای از خدمات پیش بینی شده کشورهای پیرو در صنعت شبکه­های ارتباطی مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.

سپس در ادامه جلسه خواسته شد با توجه به آشنایی و آگاهی ایجاد شده از خدماتی که با استفاده از فناوری ۵G قابل ارائه می‌باشد، حضار در قالب گروه­های ۴ نفری تشکیل تیم داده تا مبتنی بر تکنیک تفکر طراحی (Design Thinking) که یکی از روش‌های نوین در ایده پردازی و ایجاد نوآوری مبتنی بر چالش‌ها و نیاز مشتری است، در خصوص خدمات نوین قابل ارائه در ایران مبتنی بر این فناوری به هم اندیشی بپردازند.

در همین راستا، حوزه سلامت به عنوان حوزه مورد بحث انتخاب گردید که مطابق با مطالعات آینده پژوهشی صورت گرفته در ایران، ۴ مساله حایز اهمیت این حوزه در کشور از جمله:

  • بیمه و خدمات سلامت
  • نرخ رشد سرطان
  • اعتیاد به مواد مخدر
  • مشکلات سلامت ناشی از آلودگی هوا

به عنوان چالش‌های اصلی کشور در حوزه سلامت بر شمرده شدند و از تیم‌های تشکیل شده خواسته شد مبتنی بر قابلیت فناوری‌های نوین ارتباطی در خصوص ارائه خدمت و راه حلی برای چالش‌های عنوان شده، در جهت تکمیل تخته آزمایش ویژه طراحی شده برای پروژه ۵G با همکاری یکدیگر و توجه به ابعاد مختلف فنی و غیر فنی در معرفی خدمت جدید به هم­اندیشی و  ایده پردازی بنشینند.

نتایج حاصل از این هم اندیشی در تدوین درخت فناوری ۵G مبتنی بر خدمات قابل ارائه این فناوری و در جهت پاسخگویی به موضوعات حایز اهمیت و چالشی کشور و شناسایی کنش­گران، ذینفعان، بازیگران، نهادها، و همچنین پیش نیازها و الزامات اساسی و پیش بینی پیامدهای مثبت و منفی این خدمات در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و…نقش بسزایی دارد.

مبتنی بر برنامه­ریزی به عمل آمده مقرر شده است جلسات مذکور از این پس به صورت هفتگی و با حضور متخصصان فنی و غیر فنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه متخصصان موضوعات پژوهشی اولویت دار پژوهشگاه از جمله اینترنت اشیاء، رایانش ابری، داده‌های عظیم، SDN و…و همچنین دعوت از صاحبنظران مباحث مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت و…پیگیری و ادامه یابد.