برگزاری بیستمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

بیستمین جلسه فروم ۵G با موضوع "Ultra dense network: techno-economic views" با ارائه مهندس دارابی در روز ۲شنبه ۹۶/۵/۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار میگردد.