برگزاری جلسه ۲۳ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۲۳ فروم ۵G با موضوع "SDN in Data Center and Transmission Networks" با ارائه "دکتر وحید شاه منصوری استاد دانشکده برق دانشگاه تهران" در روز ۲شنبه مورخ ۹۶/۸/۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار میگردد.