برگزاری جلسه ۲۵ نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۲۵ فروم ۵G با موضوع "تخمین طیف فرکانسی موردنیاز در ۵G" روز چهارشنبه ۱ آذر از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن آموزش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میگردد.

Telegram: @Iran5GProgram