برگزاری جلسه ۲۶ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۲۶ فروم ۵G با موضوع "امنیت لایه فیزیکی در سیستم‌های انبوه آنتنی" با ارائه دکتر سیدمحمد رضوی زاده روز ۴شنبه ۶ دی ۹۶ از ساعت ۱۰ در سالن فردوسی پژوهشگاه برگزار میگردد.

Telegram:     @Iran5GProgram