برگزاری جلسه ۲۷ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۲۷ فروم ۵G با موضوع "رایانش ابری، چالش‌ها و فرصت‌ها" با ارائه "دکتر موحدی" مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ از ساعت ۱۰ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار میگردد.

Telegram:    @Iran5GProgram