برگزاری جلسه ۲۸ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۲۸ فروم ۵G با موضوع "تحلیل و بررسی زیرساخت ارتباطی شبکه هوشمند برق مبتنی بر ۵G" با ارائه دکتر مرینی روز ۴شنبه ۲ اسفند از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه برگزار میگردد.