برگزاری جلسه ۳۱ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۳۱ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G با موضوع "۵G Landscape, Evolution, Global Strategies, & Timeline" و ارائه "دکتر عرفانیان" در روز ۴شنیه ۹۷/۴/۱۳ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ در سالن امفی تئاتر قدیم پژوهشگاه برگزار میگردد.

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://evand.com/events/5g-landscape-evolution-global-strategies-timeline-3172