برگزاری جلسه ۳۲ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۳۲ فروم ۵G با موضوع "میکرو اپراتورها در شبکه ۵G" با ارائه دکتر جدا و مهندس دین‌دوست روز ۴شنبه ۴مهر۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن آمفی‌تئاتر قدیم پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

عناوین مورد بحث در جلسه به شرح ذیل است:

مفهوم میکرو اپراتور

مدل‌های کسب وکار میکرو اپراتور

توانمندسازهای شبکه ۵G برای میکرو اپراتور

Self Organaized network و network management Function در تسهیل پیاده‌سازی میکرو اپراتور

میکرو اپراتور و سلول‌های کوچک neutral host