برگزاری جلسه ۳۶ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۳۶ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G با موضوع "بررسی جنبه‌های اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی از منظر ITU" با ارائه آقایان "احسان شیبانی- رضا بحری" در روز ۴شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن حافظ (H2) واقع در طبقه دوم ساختمان اصلی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.