برگزاری جلسه ۳۸ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۳۸ فروم ۵G با موضوع "وضعیت فعلی نسل پنجم شبکه ارتباطی (۵G) در ایران و جهان و نگاهی به ۶G" و ارائه "رقیه جدا و سوسن موذنی" در روز ۴شنبه ۹۸/۰۶/۲۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن آموزش برگزار می‌گردد.