برگزاری جلسه ۳۹ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۳۹ فروم نسل پیشرو ارتباطات (۵G) با موضوع "امنیت شبکه نسل پنجم" در روز ۴شنبه مورخ ۲۰ آذر ۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ با ارائه "پژوهشکده امنیت" در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار می‌گردد.