برگزاری جلسه ۴۰ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۴۰ فروم نسل پیشرو ارتباطات (۵G) با موضوع "امنیت شبکه نسل پنجم- مروری بر معماری امنیتی شبکه نسل پنجم و راهکارهای امنیتی نوین" در روز ۳شنبه مورخ ۳ دی ۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با ارائه "افشین سوزنی- سیاوش احمدی- علی کوهستانی" در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار می‌گردد.