برگزاری کارگاه ۲ روزه ۵G با رویکرد اپراتوری

جلسه ۳۳ فروم ۵G در تاریخ ۲۴ آذر برگزار نخواهد شد. جلسه جایگزین به صورت کارگاه ۲ روزه ۵G با رویکرد اپراتوری توسط همراه اول در تاریخ  ۸ و ۹ دی ۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار میگردد.

موضوع کارگاه و ارائه دهندگان:

·         ۵G Spectrum, Mr.‎ Mahdi Moazami, Technology Roadmap and Solution Manager, MCI

·         ۵G Standardization, Dr.‎ AmirHossein Jafari, Senior specialist  at Technology Roadmap and Solution, MCI

·         ۵G: Challenges and opportunities, Mr.‎ Mahdi Sarmadi, Senior specialist  at Technology Roadmap and Solution, MCI

·         V2x Technology and Service, Mr.‎ Ali Farrokh, Senior specialist  at Technology Roadmap and Solution, MCI

·         ۵G and Cloud Computing: Application, Services, Dr.‎ Mahya Sam,, Senior specialist  at Technology Roadmap and Solution, MCI