دوازدهمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

دوازدهمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات (۵G) با تمرکز روی موضوع بررسی پیش ران‌ها و عدم قطعیت‌ها در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار می‌گردد.