دومین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

دومین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات (۵G) با موضوع نهایی سازی کارگروهها، سازمان آنها و نهایی کردن برنامه عملیاتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۶/۹۵ ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل آمفی تئاتر پژوهشگاه تشکیل میگردد.

به منظور عضویت در انجمن کلیک نمایید.