رئیس زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مخابرات و شهرداری، مانع بهبود کیفیت اینترنت در کشور

اپراتورها ۸ درصد از محل درآمد خود را به دولت پرداخت می‌کنند که خزانه هم در نهایت ۳ درصد از این ۸ درصد را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند. اما شهرداری اعلام می‌کند که خود اپراتورها بجز این میزان باید عوارض دیگری هم به شهرداری به صورت مستقیم پرداخت کنند که اپراتورها این حرف را قبول ندارند دعوای درآمدی مابین شهرداری و اپراتورها  بخصوص در شهری مانند تهران،  مانع اصلی توسعه شبکه و افزایش کیفیت بر بستر موبایل شده است.

همان طور که می‌دانید دولت تدبیر و امید و در کنار آن وزارت ارتباطات، تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا بتواند جلوی محدودیت بیشتر سرویس اینترنتی را بگیرد با این حال برای جلوگیری از برخی مشکلات، فیلترینگ باید اجرا شود. اما ما به دنبال اجرای فیلترینگ هوشمند هستیم. در واقع فیلترینگ هوشمند یک طرح نیست، یک فرآیند است. هدف فیلترینگ هوشمند این نیست که بیاید یک سری دسترسی‌ها را محدود کند. بلکه هدفش پالایش هوشمند است تا مضرات فضای مجازی را کاهش دهد. فیلترینگ هوشمندیکی از ماژول‌های شبکه ملی  اطلاعات است. فیلترینگ هوشمند چند وجه دارد. یک وجه آن تلاش برای تقویت سرویس‌های اینترنتی بومی است یک بخش آن هم تعامل با سرویس‌دهندگان بین‌المللی است تا این سرویس براساس موازین کشور ما در اختیار کاربران قرار بگیرد.

منبع خبر:               http://www.ictna.ir/id/079909