شانزدهمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

شانزدهمین جلسه فروم ۵G با موضوع "تأمین امنیت به صورت سرویس در شبکه ارتباطی ۵G" در روز ۲شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار می‌گردد.