شروع استانداردسازی ۵G با LTE Release 14

شروع کار ۵G‌ با LTE Release 14 خواهد بود. علاوه بر تکامل پیوستهLTE ، تکنولوژی دسترسی رادیویی جدید نیز استاندارد خواهد شد و این دو یعنی تکامل پیوسته LTE‌ و تکنولوژی دسترسی جدید ۵G‌ را شکل خواهند داد. 

 

 

منبع خبر:    http://www.ericsson.com/research-blog/lte/release-14-the-start-of-5g-sta