ششمین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

ششمین جلسه فروم (۵G) با تمرکز بر روی دو موضوع فناوری، سیاستگذاری و رگولاتوری (طیف) در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه تشکیل میگردد.

جلسات بعدی فروم (۵G)  دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار خواهند شد. موضوع جلسه بعدی به شرح زیر خواهد بود:

- امنیت و حریم خصوصی، فرهنگی و اجتماعی:                       ۹۵/۸/۲۴