عدم برگزاری نهمین جلسه نسل پیشرو ارتباطات در هفته جاری

به دلیل برگزاری نشست بخش خصوصی حوزه فاوا با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵، نهمین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات این هفته برگزار نمی گردد.