هجدهمین جلسه نسل پیشرو ارتباطات ۵G

هجدهمین جلسه نسل پیشرو ارتباطات ۵G با موضوع "دستاوردهای کنفرانس ۵G World لندن" با ارائه دکتر محمدرضا صباغ از مرکز تحقیقات مخابرات در روز ۲شنبه مورخ ۱۲ تیر ۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش مرکز تحقیقات برگزار می‌گردد.