همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

آمادگی برای انقلاب عظیم دیجیتال با حضور تکرارنشدنی پروفسور "چارلز هَندی"، اسطوره مدیریت جهان

موضوع همایش: درک راهبردی از تغییرات فضا و ماهیت کسب و کار با ظهور انقلاب دیجیتال

زمان: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان: پژوهشگاه نیرو