هوش مصنوعی، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های تحول در حوزه صنعت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی، گفت: در نسل چهارم انقلاب صنعتی باید هوش مصنوعی، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی به عنوان زیرساخت‌های تحول در حوزه صنعت در نظر گرفته شوند.

دکتر واعظی در ادامه گفت: امروزه بین فناوری‌های مختلف که وجود دارد ict جزء فناوری‌های است که به سرعت در حال تغییر است و در دهه گذشته شاهد بودیم که بسیاری از کشورهای پیشرفته نوع نگاه خود را تغییر دادند و ict را به عنوان پیشران توسعه خود انتخاب کردند و از سوی دیگر برای اینکه بتوانند تحولی سریع در بخش‌های مختلف کشور خود به وجود آورند ict  را به عنوان توانمند ساز بخش‌های مختلف خود انتخاب کردند.
وی افزود:  اگر امروز ما درباره انقلاب چهارم صنعتی صحبت می‌کنیم این دستاوردی است که در این دوره اخیر در بخش ict داشته ایم که نتیجه آن اینترنت، هوش مصنوعی، IoT،5G  است که می‌تواند در همه بخش‌ها بویژه آنچه که امروز در این همایش به عنوان صنعت مطرح است نیز تاثیر داشته باشد.

وی تاکید کرد:  از دو سال گذشته کمیته‌هایی در پژوهشگاه it کشور در مورد ۵G، IoT  و هر آنچه که زیر ساخت‌های این انقلاب صنعتی نسل چهارم است،  فعال شده است  و به استقبال آن رفتیم و در بخش اجرایی نیز بستر‌های آن را فراهم کردیم و از امروز به بعد این به عهده برنامه ریزان کشور است که با این بستری که ایجاد شده است برنامه ۵ ساله ششم را  بر این بستر بسازیم.

 

منبع خبر:                https://goo.gl/8tJXWr