چهارمین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

چهارمین جلسه فروم (۵G) با تمرکز بر روی دو موضوع فناوری، کسب وکار در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل آمفی تئاتر پژوهشگاه تشکیل میگردد.

جلسات بعدی فروم (۵G)  دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار خواهند شد. موضوع جلسات بعدی به ترتیب زیر خواهد بود:

۱-  سرویس‌ها و کاربردها، سیاستگذاری و رگولاتوری:                     ۹۵/۸/۱۰
۲-  فناوری، سیاستگذاری و رگولاتوری (طیف):                           ۹۵/۸/۱۷
۳-  امنیت و حریم خصوصی، فرهنگی و اجتماعی:                        ۹۵/۸/۲۴