گزارش چهارمین جلسه فروم نسل پنجم شبکه ارتباطی

در ادامه سلسله‌ جلسات فروم ۵G در راستای هم اندیشی با صاحب نظران و بازیگران مهم ۵G، جلسه چهارم در دو محور فناوری و کسب و کار در تاریخ سوم آبان ماه ۹۵ در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در ابتدای جلسه، سرکار خانم دکتر جدا، مجری پروژه ۵G در پژوهشگاه، خلاصه ای از فروم‌های پیشین را ارائه کرده و روال کاری آتی برای فروم‌های ۵G در پژوهشگاه را اعلام نمودند. بنا به گفته ایشان، قرار است در جلسات هفتگی که برای فروم برگزار خواهد شد، هر هفته دو محور اصلی در جلسه طرح شده و نظرات حاضرین به بحث گذاشته شود.

در ادامه جلسه، جناب آقای صباغ، از اعضای تیم فنی پروژه ۵G، به طرح بحث و توضیح سوالات جلسه پرداختند. سوالات طرح شده در حوزه فنی عبارت بودند از: لزوم همگرایی شبکه ثابت و موبایل در بخش دسترسی رادیویی و چگونگی پیاده سازی این همگرایی. در بخش کسب و کار نیز سوالی با این محتوا مطرح شد که کدام موارد کاربرد ۵G در ایران قابل پیاده سازی بوده و به کسب و کار منتج می‌گردد؟

پس از توضیحات مقدماتی آقای صباغ، حاضرین در جلسه به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. جناب آقای دکتر خلج، با ذکر تفاوت‌های ۴G و ۵G و تأکید بر verticalها، اذعان داشتند که در الزامات تأخیر و تعداد اتصالات، بین ۴G و ۵G تفاوت‌های محسوسی وجود خواهد داشت. وی خاظرنشان کرد که در مورد تجمیع شبکه ثابت و موبایل، باید نهادهای دیگری غیر از اپراتورها، مثل رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت هم دخیل باشند.

جناب آقای ابوالقاسمی، از اعضای تیم ۵G، اشاره داشتند که باید سوالات با تعریف دقیقتر و شفافتری ارائه شوند و مشخص شود که آیا منظور از تجمیع، حالت multi-technology/multi-vendor است یا خیر. چرا که بحث unified access در فناوری IMS نیز وجود داشت.

سپس جناب آقای منتظری، از تیم نظارت پروژه ۵G، نظرات خود را بیان فرمودند. از نظر ایشان، بحث تجمیع شبکه ثابت و موبایل، یک راه حل قطعی در ۵G است اما از نظر پیاده سازی در ایران، نوع چیدمان اپراتورها در ایران، موضوعی مهم است. چرا که در حال حاضر، اپراتورهای ثابت و موبایل از هم جدا هستند. بنابراین، ایشان معتقد بود که تجمیع شبکه‌های دسترسی ثابت و موبایل، از نظر فنی قابل حل است ولی از نظر اجرایی در ایران با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

در ادامه جلسه، جناب آقای دکتر اسلامی، بحث short-range wireless و wifi ofloading را نیز به عنوان دو فناوری مهم در بخش دسترسی رادیویی مطرح نمودند.

در بخش بعدی جلسه، جناب آقای صباغ مواردی از پروژه COMBO را که قبلاً در اتحادیه اروپا انجام شده است، مطرح کردند و سپس، جناب آقای دکتر موحدیان، با تأکید بر لزوم همگرایی شبکه ثابت و موبایل به دلیل مشکل منابع شبکه در آینده، خاظرنشان کردند که بهتر است در مرحله اول، وضعیت فعلی اپراتورهای موبایل در ایران توضیح داده شود و با توجه به وضعیت کنونی، میتوان برای سناریوهای مهاجرت به فناوری‌های بعدی نیز برنامه ریزی نمود. ایشان همچنین اذعان داشتند که فناوری‌های NFV و SDN کمک خواهند نمود تا اپراتورها بتوانند عملکردهای مختلف را ارائه نمایند.

در نهایت، بحث فنی فروم با جمع بندی آقای صباغ از صحبت‌های مطرح شده در جلسه پایان پذیرفت و بخش کسب و کار در دستور کار فروم قرار گرفت.

در ابتدای بخش دوم جلسه، آقای صباغ مروری بر موارد کاربرد مطرح شده توسط موسسات مختلف بین المللی انجام دادند. در ادامه، جناب آقای وحیدنیا از همراه اول، صحبت‌های خود در مورد کسب و کار ۵G را مطرح نمودند و جمع بندی نظرات ایشان این بود که بایستی به چالش‌های فعلی برای توسعه کسب و کار و سرویس برای فناوری‌های فعلی توجه داشت و در مراحل بعد، به دنبال توسعه کسب و کار ۵G بود.

جناب آقای ابوالقاسمی ابراز داشتند که می‌توان case study‌های مختلف را در جلسه مطرح کرده و راجع به آنها بحث کرد.

جناب آقای صباغ با جمع بندی نظرات حاضرین، اقدامات قبلی مرکز تحقیقات در خصوص کسب و کار را مرور کردند و سپس، سرکار خانم قوامی فر، مسئول دفتر انتقال دانش فنی در مرکز تحقیقات، بحث design thinking و کارگاه برگزار شده در این رابطه را مطرح نمودند. ایشان فرمودند که اینگونه جلسات در صورتی که با حضور صاحب نظران و بازیگران به انجام برسد، می‌تواند گام موفقی در زمینه شناسایی و نحوه پیاده سازی نیازهای آینده پژوهانه در اسناد بالادستی باشد.

در پایان جلسه، جناب آقای دکتر طباطبایی، موسس و مدیر استارت آپ Direk در انگلستان، توضیحاتی در خصوص حوزه فعالیت شرکت خود و چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین در جهت ارائه بهتر سرویس به مشتریان خود ارائه نمودند.